Szkoła Promująca Zdrowie

HISTORIA PATRON I HYMN PROFIL SZKOŁY ZAJĘCIA DODATKOWE ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW SAMORZĄD UCZNIOWSKI WSPÓŁPRACA - NIENBURG REWALIDACJA NASI PRZYJACIELE WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ZPSWR

HISTORIA

Mamy już ponad  50-letnią historię

A oto jak ona się kształtowała:

 • 1968/1969 - powstaje 8-klasowa Szkoła Podstawowa Specjalna przy ulicy Olsztyńskiej. Naukę w niej rozpoczyna 97 uczniów w 7 oddziałach. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Irena Ptaszyńska.
 • 1976 - powstał Specjalny Zakład Wychowawczy, na który składają się szkołai internat (znajdujący się przy ulicy Grunwaldzkiej), a którego dyrektorem jest mgr Andrzej Rykowski.
 • 1984 - placówka zmienia nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy.
 • 1986 - nadanie placówce imienia Marii Konopnickiej i ustanowienie hymnem Ośrodka "Roty". Dyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Drążek.
 • 1992 - nawiązanie współpracy z CJD w Nienburgu rozpoczyna okres corocznych "wymian" młodzieży w celach poznawczych i rekreacyjnych. Współpraca zaowocowała podarowaniem naszemu Ośrodkowi przez przyjaciół z Niemiec 8-osobowego Volkswagena busa.
 • 1998 - w wyniku reformy szkolnictwa zmienia się struktura placówki. Naukę prowadzimy w 6-klasowej szkole podstawowej i 3-letnim gimnazjuum.
 • 1999 - dyrektorem szkoły zostaje mgr Dorota Urban.
 • 2000 - otrzymujemy nowoczesną pracownię komputerową dla Gimnazjum.
 • 2003 - dyrektorem SOSW zostaje mgr Ryszard Kowalski.
 • 2004 - 30 września Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty nadaje nam pierwszy Certyfikat "Szkoła Promujące Zdrowie".
 • 2004 - ofertę edukacyjną poszerzamy o Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną
 • 2006 - otrzymujemy nowoczesną pracownię komputerową dla szkoły zawodowej.
 • 05.05. 2006 - uroczyste obchody z okazji 30- tej  rocznicy istnienia Ośrodka.
 • wrzesień 2006 - otwieramy nową szkołę - Przysposabiającą do Pracy dla absolwentów gimnazjów o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • maj 2008 - obchodzimy 15 rocznicę współpracy z CJD Nienburg.
 • luty 2009 - przenosimy szkołę do nowego budynku przy ulicy Grunwaldzkiej.

 

 •                   
 • wiosna 2010 powstaje nowe boisko do piłki siatkowej ze sztuczną nawierzchnią.
 • maj 2011- kolejna znacząca rocznica istnienia Ośrodka - 35 lat.
 • rok 2014 - zmieniamy nazwę na Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych.
 • wrzesień 2014- dyrektorem placówki zostaje mgr Tomasz Brzeski.
 • wrzesień 2019 - z rąk Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymujemu kolejny raz (szósty) Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie".
 • listopad 2019 - z rąk Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymujemu certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu".
 • styczeń 2022 -  MENiS przyznaje nam na 5 lat  Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie".  
   

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych
  14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
 • 89 646 30 73 - szkoły
  89 646 26 51- internat
  e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Galeria zdjęć