Szkoła Promująca Zdrowie

INTERNAT OPIEKA - WYCHOWANIE - REWALIDACJA NASI PRZYJACIELE 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Internat

INTERNAT

 Internat naszym drugim domem

 

Internat jest miejscem, w którym mieszkają uczniowie szkół, wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostródzie, mieszkający poza Ostródą.     

  

Miejsce całodobowego pobytu dla uczniów ZPSWR zorganizowano w 1976 roku po remoncie budynku byłego Domu Dziecka przy ulicy Grunwaldzkiej 13. Jest to pięknie usytuowany budynek, ciągle modernizowany, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;  dom zapewniający opiekę i wypoczynek.

W internacie przebywa wychowankowie przydzieleni  do 6 grup wychowawczych, uwzględniających płeć, wiek, poziom edukacji oraz stopień niepełnosprawności intelektualnej. Obecnie w internacie funkcjonują cztery grupy chłopców  i dwie grupy dziewcząt. Każda grupa posiada osobną świetlicę pobytu dziennego oraz pokoje sypialne.

       Wychowankowie mają także do dyspozycji stołówkę, łazienki i toalety na każdym piętrze, pracownię gospodarstwa domowego, siłownię, salę komputerową, plac zabaw, boisko do piłki plażowej oraz boiska sportowe.

Sukcesywnie od 2005 roku budynek jest doposażony w najnowocześniejsze meble i sprzęty. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo zainstalowano zewnętrzną windę. W roku 2010 przeprowadzono gruntowny remont, dzięki któremu odnowiono korytarze, łazienki, ułożono podłogi antypoślizgowe, zamontowano najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa.

Opiekę nad wychowankami internatu sprawuje przyjazna i życzliwa, w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wszyscy wychowawcy posiadają wymagane wykształcenie pedagogiczne oraz  doświadczenie i sukcesy w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Systematycznie wzbogacają swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnego rodzaju kierunkach studiów podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Wychowawcy starają się jak najefektywniej wykorzystywać czas wolny wychowanków organizując różnego rodzaju zajęcia: plastyczne, muzyczne, sportowe, kulturalno-oświatowe, rozwijając  zdolności, umiejętności i talenty młodych mieszkańców internatu.

Celem działań wychowawców jest przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego życia, uczenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społecznej.

 Dodała Edyta P.

                     

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych
    14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
  • 89 646 30 73 - szkoły
    89 646 26 51- internat
    e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Galeria zdjęć