Szkoła Promująca Zdrowie

 • ŚPIEWAJ NA ZDROWIE

  Śpiewaj na zdrowie!

  21 czerwca w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs "Śpiewaj na zdrowie". Wzięło w nim udział 15 uczestników. Przy letniej aurze i prawie wakacyjnych uśmiechach wszyscy spędzili ten czas radośnie i bardzo śpiewająco.  Jury w składzie p. Iwona Orzechowska i p. Anna Grala postanowiła nagrodzić następujące osoby:

  I miejsce - Paulina Sawicka 

  I miejsce -  Daniela Wesołowska i Wiktoria Nattermann 

  II miejsce - Helena Polewiak

  II miejsce - Weronika Starzyńska i Paulina Osicka

  III miejsce - Zuzanna Kwiatkowska i Weronika Starzyńska

  III miejsce - Amelia Ciszewska i Wiktoria Żelazna

  wyróżnienie - Nikola Bugowska i Nikola Kowalska

  wyróżnienie - Karol Hermanowski i Krystian Kamiński

  nagroda za wzięcie udziału - Gracjan Rauch

  Wszystkim bardzo gratulujemy i zapraszamy do muzycznych konkursów w Nowym Roku Szkolnym 2022/2023

  Napisała: A. Grala   Dodała na stronę: Małgorzata Beczyńska

 • BEZPIECZNE WAKACJE

  Bezpieczeństwo podczas wakacji w dobie aktualnych zagrożeń

  21 czerwca 2022 r. uczniowie ZPSW - R wzięli udział w spotkaniu profilaktyczno-prewencyjnym,  ukierunkowanym na zapoznanie się  z zagrożeniami jakie mogą wystąpić podczas letniego wypoczynku.

  W spotkaniu udział wzięli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie z sekcji Profilaktyki. W spotkaniu uczestniczyło około 110 uczniów.

  Pan policjant będący  czynnym ratownikiem wodnym, zaprezentował uczniom sprzęt służący do  udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia na wodzie. Panie policjantki zapoznały młodszych uczestników spotkania z przygodami ich rówieśniczki Poli, którą z opresji ratuje jej niebieski przyjaciel - policjant.

  W czasie zajęć uczniowie poznali m.in. zasady właściwego korzystania z kąpielisk, uczyli się jak korzystać z podstawowych środków ratunkowych wykorzystywanych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia na terenie akwenów wodnych. Policjanci w czasie spotkania przestrzegali uczestników aby kąpać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają wykwalifikowani ratownicy.

  Policjanci przypomnieli również uczniom o zasadach bezpieczeństwa na drodze, podczas podróży, w kontaktach z nieznajomymi a także o niebezpieczeństwach związanych z cyberprzestępczością.

  Życzymy naszym wszystkim uczniom bezpiecznych wakacji i do zobaczenia w nowym roku szkolnym.

   

  Organizator: Elżbieta Rosiewicz    Dodała na stronę: Małgorzata Beczyńska

   

 • ZIEMIA-NASZA PLANETA

  „ZIEMIA-NASZA PLANETA”-KONKURS PLASTYCZNY

  22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi.  W związku z tym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Ziemia-moja planeta”. Jego celem było zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Ważną kwestią było uwrażliwienie na piękno przyrody, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, a także rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności. Konkurs, a także jego tematyka  wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród uczniów, czego efektem były bardzo ciekawe prace plastyczne. Wychowankowie naszej szkoły wiedzą, jak dbać o naszą planetę. Serdecznie gratulujemy uczestnikom oraz laureatom konkursu.

  ZET: I miejsce- Sebastian Jaros

          II miejsce- Adam Falkiewicz

          III miejsce- Dmyto Chyrko

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA

           I miejsce- Helenka Polewiak

           II miejsce- Paulina Chrabonszcz

           III miejsce- Maciej Mikołajczyk

   

  SPdP: I miejsce- Marcin Masiak

             II miejsce- Weronika Sobczak

             III miejsce-Jakub Doliński

          

  Organizatorki:          Dodała na stronę: Małgorzata Beczyńska

  Małgorzata Beczyńska

  Ewa Żarczyńska

   

 • Koniec roku szkolnego i ........... wakacje

  No i zabrzmiał ostatni dzwonek roku szkolnego 2021/2022. Dopisała nam piękna pogoda, więc uroczyste rozdanie świadectw i nagród odbyło się na posesji szkoły. Uczniowie przyszli dzisiaj do szkoły trzymając  w dłoniach kwiatki dla swoich nauczycieli. Piękny gest podziękowania za całoroczny trud i serce włożone w wychowanie i edukację. Były także słowa podziękowania: ŻEGNAMY, PRZEPRASZAMY, DZIĘKUJEMY. 

  Cieszymy się, że kolejny rok za nami. A przed nami wakacje i czas odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu. Pamiętajcie o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku.

  Dodała i napisała Grażyna M.

 • Festyn integracyjny z projektu Istotny CAL

  Bardzo miło spędziliśmy ostatni dzień nauki. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej zorganizowało naszym uczniom wspaniały piknik jako podsumowanie wspólnie realizowanego projektu z funduszy unijnych "Istotny CAL - Centrum Aktywności Lokalnej". Po uroczystym otwarciu pikniku przez panią Irenę Rubczewską Prezes Stowarzyszenia oraz dyrektora naszej placówki pana Tomasza Brzeskiego wszyscy rozpoczęli beztroską zabawę, kóra wprowadziła nas w wakacyjny klimat. Było wiele atrakcji: występy, animatorka, dmuchańce, gry plenerowe, wata cukrowa i popcorn, słodkości oraz grill. Również i na twarzach naszych nauczycieli zagościł uśmiech :)

  Napisała i dodała Grażyna Modrzewska

 • ,,UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE ZDOBYWAM W PRZYSZŁOŚCI PRACĘ WYGRYWAM”

  W ramach realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ uczniowie klas III BSIS Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie kształcących się w zawodach: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, cukiernik oraz kucharz w okresie od 01.09.2021 do 30.05.2022 odbywali praktyczną naukę zawodu w hotelu oraz  w pracowniach szkolnych: cukierniczej i gastronomicznej.

  Głównym celem innowacji było: poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych  na zajęciach szkolnych i zastosowanie ich w praktyce w hotelach i pracowniach, podniesienie wiary we własne możliwości, a przez to zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie i uzyskanie niezależności życiowej.

  Uczniowie poznali naturalne środowisko pracy, zasady panujące w zakładzie pracy, odkryli w sobie możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. Podwyższyli swoje umiejętności zawodowe, przełamali barierę komunikowania się  w miejscu pracy.

  Przed pierwszym wyjazdem do hotelu zostały omówione wszystkie szczegóły związane z zajęciami praktycznymi oraz uczniowie zapoznali się  z regulaminem. Nauczyli się jak panować nad stresem podczas trudnych sytuacji, które mogą przydarzyć się w zakładzie pracy podczas odbywania praktyki, jak radzić sobie w nowym otoczeniu i środowisku pracy, jak pracować w grupie.

  Hotelarze ćwiczyli  scenki z gościem, pracownikami i powtarzali słownictwo branżowe. Przypominali procedury hotelowe, wykazy działań housekeepingu, opracowywali przykładowe zadania w hotelu.

  Kucharze analizowali obróbkę wstępną warzyw i owoców, sporządzania surówek, zup i sosów, potraw z mięsa, drobiu i ryb, dekorowania potraw. Analizowali oryginalne receptury kulinarne.

  Cukiernicy omawiali zasady obsługi urządzeń i sprzętu, sporządzali napoje, deseri ciasta oraz ćwiczyli ich perfekcyjne dekorowanie.

   

  Organizacja zajęć oparta była na integracji teorii z praktyką, podział na grupy ćwiczeniowe, praca indywidualna  w rzeczywistych warunkach w zakładach pracy oraz na stanowiskach pracy w pracowniach szkolnych.

   

  Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w  czterogwiazdkowym  hotelu ,,ANDERS’’ w Starych Jabłonkach. Uczestniczyli w warsztatach hotelarskich w hotelu ,,ZAMEK’’ w Rynie.

  Przyszli hotelarze rozwijali swoją wiedzę i umiejętności w następujących zakresach:

  - znajomość regulaminów, instrukcji i przepisów bhp, ppoż. w poszczególnych działach obiektu hotelowego;

  - organizacja stanowiska pracy w przedsiębiorstwie hotelarsko-gastronomicznym na różnych stanowiskach;

  - obsługa urządzeń technicznych w poszczególnych działach;

  - obsługa gościa w pokoju;

  - room service;

  - obsługa gościa w części restauracyjnej, barze;

  - wydawanie potraw;

  - wyposażenie jednostek mieszkalnych, techniki sprzątania, obsługa urządzeń technicznych;

  - utrzymanie pomieszczeń w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie ze standardami;

  - usługi dodatkowe.

   

  Przyszli kucharze i cukiernicy uczestniczyli w warsztatach gastronomiczno-cukierniczych             w  czterogwiazdkowym  hotelu ,,ANDERS’’ w Starych Jabłonkach oraz w hotelu  SPA            Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie.

   

  Przyszli kucharze poszerzali swoją wiedzę w zakresie:

  - znajomości regulaminów, instrukcji i przepisów bhp, ppoż. w dziale gastronomicznym obiektu hotelowego;

  - obsługi sprzętu gastronomicznego;

  - przygotowania potraw zgodnie z recepturami;

  - wydawania potraw;

  - przeprowadzania obróbki wstępnej surowców różnego rodzaju;

  - poznawania nowych trendów w produkcji i dekorowaniu potraw;

  - utrzymania pomieszczeń w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie ze standardami.

   

  Przyszli cukiernicy poszerzali swoją wiedzę w zakresie:

  - struktury organizacyjno–prawnej, zarządzeniami, regulaminami, instrukcjami                                          i przepisami bhp i ppoż. zakładu i jego poszczególnych działów;

  - zasad obsługi urządzeń oraz sprzętu cukierniczego;

  - pracy na indywidualnych stanowiskach w różnych działach produkcyjnych.

   

  Hotelarze uczyli się pracy w housekeepingu i sali restauracyjnej, kucharze zdobywali umiejętności adaptacji i pracy w nowym zespole, przygotowując potrawy według regionalnych receptur, natomiast cukiernicy przygotowywali ciasta według wyszukanych przepisów.

   

  W szkolnych pracowniach cukierniczej i gastronomicznej uczniowie doskonalili umiejętności praktyczne, angażując się w rożnego rodzaju przedsięwzięcia:

  • Konkursy o tematyce gastronomiczno- cukierniczej i hotelarskiej (,,SŁODKIE ZAGADKI NA  OSTATKI’’, ,,Z SAVOIR – VIVRE ZA PAN BRAT’’, ,,ZAGADKI NA OSTATKI’’).
  •  Warsztaty umiejętności zawodowych:

  - warsztaty produkcji, ozdabiania i dekoracyjnego pakowania pierników;

  - warsztaty produkcji wyrobów okolicznościowych charakterystycznych dla okresu karnawału (sporządzanie faworków i róż karnawałowych, pączków, gniazdek poznańskich i oponek z serem twarogowym);

  - ,,W KUCHNI NIC SIĘ NIE MARNUJE’’ – racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi (wykorzystanie zapasów pracowni cukierniczej i gastronomicznej do produkcji ciast i ciastek oraz potraw).

  • Organizacja imprez:

  - ,,DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI’’ – młodzież przygotowała dla uczniów szkoły poczęstunek  niespodziankę; upiekli i udekorowali w formie e- motek ciasteczka;

  - uczniowie zaangażowali się w wypiek drobnych wyrobów ciastkarskich na spotkanie Stowarzyszenia Amazonek;

  - kiermasz bożonarodzeniowych pierników  i ,,piernikowych choinek’’.

  • Prowadzenie gazetki zawodoznawczej:

   - ,,Jak szukać pracy? (sposoby i metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów   aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna);

           - ,,Światowy dzień żywności’’- racjonalne gospodarowanie produktami spożywczymi;

           - ,, W SZKOLE, W DOMU, W PRACY’’ – zasady zachowania i współpracy z innymi;

           -  ,,MIKOŁAJKI – zwyczaje w Polsce i na świecie’’;

           - ,,BOŻE NARODZENIE’’ (tradycje i zwyczaje, stół wigilijny, symbolika poszczególnych     składników wigilijnej kolacji);

  - ,,KARNAWAŁ’’ (zwyczaje karnawałowe w Polsce, karnawałowe tradycje kulinarne);

  - ,,Wiosenne inspiracje kulinarne’’ – propozycje wiosennych potraw;

  - ,,Znajdź nas w okolicy’’.

  • Korzystanie z technologii informatyczno- technologicznej:

  - filmy instruktarzowe,

  - prezentacje,

  - testy online,

  - wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji,

  - platformy edukacyjne.

   

  Uzyskane doświadczenie po ukończeniu szkoły zwiększy szanse na znalezienie pracy w branży hotelarskiej i gastronomicznej.

  Realizując zajęcia praktyczne w hotelu i pracowniach gastronomiczno-cukierniczych  uczniowie nauczyli się pracować w zespole. Podczas zajęć wykazywali się sumiennością i dokładnością.

  Doświadczyli gościnności i zasad panujących w zakładzie pracy co przełoży się                                           z pewnością na dalsze relacje międzyludzkie. Dzięki pracy pozyskali nowych znajomych. Przekonali się również, że zawód kucharza, cukiernika i hotelarza jest ciekawy i można się  w nim rozwijać. Dzięki pobytowi w hotelu podwyższyli sprawność do pracy zawodowej, wzrosło poczucie pewności i swojej wartości. Uczniowie  nie mają teraz większych problemów z komunikacją między ludzką.

  Dzięki tym działaniom na pewno w przyszłości będzie łatwiej im znaleźć pracę.

   

  Innowacje realizowały:   Dodała na stronkę: Małgorzata Beczyńska

  Katarzyna Kopka

  Sylwia Dylągowska

  Bożena Drzazga

  Justyna Kowalska

   

   

   

   

   

 • WIADOMOŚCI Z INTERNATU: Dzień dziecka na wyspie piratów

  22.06.2022

  Dzień Dziecka to święto, które uwielbiają wszystkie dzieci, te małe i te duże. W tym roku obchodziliśmy je 8 czerwca ze względu na pogodę. Warto było czekać, aby zawitać na „Wyspie piratów”. Tam właśnie czekało na naszych wychowanków dużo zabawy, niespodzianek, radości i wielu niezapomnianych wrażeń w pirackich klimatach. Wszystkich uczestników powitał pan dyrektor oraz pani wicedyrektor ds. opieki i wychowania. Świętowanie rozpoczął „kapitan” Szymon, który wraz z grupą animatorów „Zielony Balonik – Kreatorzy dobrej zabawy” poprowadził imprezę. Nasi podopieczni mogli skorzystać z pirackich przebrań i makijażu. Aby zmotywować wszystkich do aktywnej zabawy, każdy uczestnik za udział w poszczególnych konkurencjach otrzymywał „złote monety”, które w dalszej części imprezy służyły do licytacji fantów (słodycze, maskotki itp.). Każde dziecko mogło wziąć udział w zabawach ruchowych, konkurencjach sportowych, integracyjnych tańcach przy szantach płynących z głośników, zabawie bigo oraz zjeść watę cukrową i świeżo zrobiony popcorn. Dodatkową atrakcją była fotobudka, w której można było zrobić śmieszne zdjęcia oraz dmuchane zjeżdżalnie.  Dużo zabawy i emocji wzbudziło rozbicie przez zwycięzców konkurencji piniaty pełnej słodyczy oraz rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą mapę skarbów. Na zakończenie zabawy smaczną niespodzianką była kolacja przygotowana w formie grila i ogniska oraz słodki poczęstunek. Jesteśmy pewni, że ten dzień nasi podopieczni zapamiętają jako radosny i pełen miłych wrażeń.

  Impreza zorganizowana została z funduszy pozyskanych z PFRON przy współpracy ze Stowarzyszeniem AMICUS. Organizatorzy dziękują Grupie animacyjnej pod kierunkiem pana Szymona Szypczyńskiego za wspaniałą zabawę, Ostródzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji za udostępnienie pięknego miejsca na Przystanii Wodnej oraz pani Patrycji Sawickiej za zabezpieczenie medyczne.

  Napisała i dodała: Edyta P.

 • WIADOMOŚCI Z INTERNATU: Finał Akcji Charytatywnej Nakrętki dla Dzieci Hospicjum

  20.06.2022

  Finał Akcji Charytatywnej Nakrętki dla Dzieci Hospicjum Stacjonarnego Caritas Archidiecezji Warmińskiej już za nami. Wolontariusze Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu działającego w ZPSWR zebrali i przekazu na pomoc chorym dzieciom kilkanaście worków nakrętek. Łącznie w dniu 10.06. 2022 w Centrum Użyteczności Publicznej zebrano ich 2700 kg. ,,Razem możemy więcej "

  Napisała: Anna Morawska  Dodała: Edyta P.

 • WYCIECZKA DO TORUNIA

  Dnia 2 czerwca 2022 r. uczniowie z  klasy IV-V c wraz z p. Małgosią Sarbiewską i p. Bożeną Tylicką wybrali się na wycieczkę do Torunia. Pierwszym punktem wyjazdu była wizyta w  „Manufakturze Cukierków”, gdzie każdy z nas wykonał dla siebie  smacznego lizaka i otrzymał dyplom Małego Cukiernika. Ręczne wyrabianie cukierków to nie takie proste zadanie. Następnie w Domu Legend Toruńskich poznaliśmy kilka legend o Toruniu . Aktorzy prowadzący zajęcia zaprosili nas do odgrywania ról  z historii Starego Torunia .Było dużo emocji. Spacerkiem przeszliśmy pod pomnik i Dom Mikołaja Kopernika, zakupiliśmy pamiątki oraz zjedliśmy pyszne lody. Nie zapomnieliśmy oczywiście odwiedzić „Muzeum Piernika”, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach samodzielnego wyrobu i wypiekania pierników. Wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale pełni wspaniałych wrażeń i przeżyć. Może kiedyś to powtórzymy.

  Sporządził : B. Tylicka Dodała: Małgorzata Beczyńska

 • KONKURS SŁOWNIKOWY

  Brawo klaso V !

                  10 maja klasa IV, V i VI stanęły do boju o miano superbystrego poszukiwacza. Uczniowie z dobrym skutkiem i bardzo szybko odnajdowali trudne wyrazy w słowniku ortograficznym.

  Kto myśli, że to łatwe zadanie – głęboko się myli.

  Konkurs wygrała drużyna reprezentująca klasę V. Miejsce II zajęły klasa IV i VI.

                   Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju, ponieważ doskonale poradzili sobie z zadaniem.

   

  E Janicka, L. Krześniak    Dodała: Małgorzata Beczyńska

   

   

    

 • WIADOMOŚCI Z INTERNATU: Przegląd Form Artystycznych

  13.06.2022

  9 czerwca 2022 w internacie odbył się długo wyczekiwany przez wszystkich Przegląd Form Artystycznych, prowadzony przez p. Natalię Kwederacką i p. Piotra Górskiego.  Ze względu na pandemię projekt ten został odłożony w czasie na dwa lata. Po tak długiej przerwie mieliśmy jednak możliwość wspólnego realizowania tej kapitalnej imprezy i  podziwiania talentów prezentowanych przez poszczególne grupy. Przegląd Form Artystycznych 2022 rozpoczęli chłopcy z  grupy IV, którzy pokazali swoje ponadprzeciętne umiejętności rytmiczne. Kolejno wystąpiła grupa VI, która na kartkach papieru „tworzyła cuda” z cyfr (np. zwierzęta).  Grupy II i V zaprezentowały choreografię do utworów muzycznych a grupa I w żartobliwy sposób za pomocą kukiełek przedstawiła spektakl pt. „Na straganie” Jana Brzechwy. Przegląd zamknęła grupa III, grupa najmłodszych „piłkarzy”, którzy pokazali zabawy z piłką w rytm muzyki. Występy okazały się jak zwykle rewelacyjne i pełne emocji, wychowankowie dali z siebie wszystko a atmosfera podczas występów była naprawdę wyjątkowa.

  Napisała: Natalia Kwederacka    Dodała: Edyta P

 • WIADOMOŚCI Z INTERNATU: Internacka Olimpiada Sportowa

  10.06.2022

  Wolontariusze Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu działającego w ZPSWR   oraz uczestnicy zajęć wolontariackich w ramach  projektu ,,Istotny CAL- Centrum Aktywności Lokalnej w  Ostródzie” włączyli  się w  organizację dwudniowej Internackiej Olimpiady Sportowej.  Celem spotkania było  rozwijanie sportowych zainteresowań, motywowanie do dbałości o zdrowy styl życia  oraz  integracja dzieci i młodzieży.

  W pierwszym dniu Olimpiady  do wspólnych zmagań sportowych zostali zaproszeni podopieczni z Domu Dziecka ,, Promyk” w Morągu. Przygotowane konkurencje o charakterze sportowo - rekreacyjnym, m.in. rzut pierścieniem, kręgle fińskie, bierki XXL, rzut do celu, skoki na skakance, przeciąganie liny itp. stworzyły możliwość do wykazania się  sportowymi umiejętnościami oraz wyłonienia najbardziej sprawnych uczestników  w poszczególnych grupach. Podczas Olimpiady panowała przyjacielska atmosfera, a wszyscy uczestnicy przestrzegali zasady fair- play.  Miłym akcentem kończącym spotkanie był niezwykle kolorowy stół szwedzki, bogaty w zdrowe, pełne witamin przekąski. Wspólny posiłek był okazją do rozmów i wymiany wrażeń.

  Składamy serdeczne podziękowania pani Kasi Domerackiej, Wiceprezes Stowarzyszenia  Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie za pomoc w organizacji imprezy. Organizatorzy Anna Morawska, Elżbieta Sarnecka, Beata Wiecińska, Beata Synowiec

  Napisała: Anna Morawska    Dodała: Edyta P.

 • WIADOMOŚCI Z INTERNATU: Nasz wychowanek zajął II miejsce w konkursie literacko-plastycznym

  07.06.2022

  Nasz wychowanek Adam Falkiewicz zajął II miejsce w kategorii rysunek w konkursie literacko-plastycznym "Dla Ciebie, Mamo..." z okazji Dnia Matki zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Adamowi serdecznie gratulujemy!

  Dodała: Edyta P.

 • "PRZEDSIĘBIORCZY-UMIEJĄCY BRAĆ SPRAWY W SWOJE RĘCE"

  W maju 2022r. chętni uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia wzięli udział w szkolnym konkursie z podstaw przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczy – umiejący brać sprawy w swoje ręce”. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

  W dniu 24 maja 2022r. , komisja konkursowa oceniła efekty pracy uczniów. W konkursie wzięło udział 5 uczniów z klasy I a BS, Przyznano miejsca – I, II i III oraz dwa wyróżnienia. Na uczniów czekały dyplomy i nagrody. Informacja z rozstrzygnięcia konkursu została zamieszczona na tablicy zawodoznawczej w holu szkoły.

  Laureaci konkursu:

  Miejsce I – Beata Kleber  (klasa I a BS)       

  Miejsce II – Patrycja Potoczek  (klasa I a BS)

  Miejsce III  - Czarek Domżalski (klasa I a BS)

   

  Wyróżnienia:

  Edmund Warmiński (klasa I a BS)

  Anna Frąszczak  (klasa I a BS)

   

  Uczniowie biorący udział w wydarzeniu wzbogacili swoją wiedzę z zakresu kompetencji personalnych i społecznych, cech i funkcji rynku, instytucji rynkowych, funkcjonowania Państwa w gospodarce, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rynku pracy.

   

  Konkurs zorganizowały: p. Małgorzata Karpińska, p. Sylwia Dylągowska Dodała: Małgorzata Beczyńska

 • ARS - CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ

  „Narkotyki i inne używki – co Ci grozi”

  06 czerwca 2022 r. uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach programu edukacyjnego  „ARS, czyli jak dbać o miłość ?”. Program koncentruje się na profilaktyce używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze). Realizacja programu skupiała się wokół następujących zagadnień:

  - „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”

  -„Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).

  - „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).

            Wierzymy, że przekazane wiadomości zminimalizują zachowania ryzykowne związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Podczas prezentacji wykorzystano również przekazane przez Wydział ds. Edukacji Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości nowe materiały edukacyjne z cyklu Edukacja prawna w wymiarze sprawiedliwości - „Narkotyki – co Ci grozi”. Uczniowie dowiedzieli się m.in.: jakie są konsekwencje prawne posiadania, użyczania i dystrybucji środków odurzających, jak też jaki może to mieć wpływ na ich życie. 

   

  Organizatorki: Aneta Sikorska i  Elżbieta Rosiewicz         Dodała na stronę: Małgorzata Beczyńska

   

 • WIADOMOŚC Z INTERNATU: Ciekawa lekcja historii w ramach programu „Tajemnice zamknięte w starych murach”

  06.06.2022

  31 maja do internatu ZPSWR przybyli rycerze z Drużyny Rycerstwa Komturii Ostródzkiej.
  Dzięki gościom  mieliśmy okazję przenieść się w odległe średniowieczne czasy i z bliska przyjrzeć się rycerskim strojom. Giermków pomagających ubrać się rycerzom było wielu, ale udało się, wystąpili w pełnym ekwipunku i okazałym orężem. Rycerze pokazali również sposoby walki różnymi rodzajami dawnej broni. Ta niezwykle barwna lekcja historii zrealizowana została jako jeden z elementów programu „Tajemnice zamknięte w starych murach” – filmowe i nie tylko, spotkania z polskimi zabytkami” w ramach  Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Rycerzom bardzo dziękujemy i życzymy powodzenia w Turnieju Rycerskim.

  Napisała: Ewa Ostrowska   Dodała: Edyta P.

 • WYCIECZKA DO MALBORKA

  W dniu 24.05.2022 r. uczniowie ZPSWR pod opieką pani Ewy Żarczyńskiej i pani Joanny Chmielewskiej zwiedzili największą w Europie, a zarazem najbardziej tajemniczą budowlę średniowieczną – Zamek Krzyżacki w Malborku. Korzystając z audioprzewodnika przenieśliśmy się w czasy średniowiecza, poznaliśmy życie codzienne oraz zwyczaje Rycerzy Zakonnych, a także zamkowe legendy. Obejrzeliśmy m.in. piękną komnatę Wielkiego Mistrza, wystawę bursztynu, wyposażenie komnat, w których znajdowały się oryginalne fragmenty pierwotnego zamku krzyżackiego, freski, zbroje rycerskie, mennicę, wystawę strojów krzyżackich, zamkowe kuchnie i refektarze, a nawet krzyżackie toalety! To była niezwykła wycieczka.

  Napisała: Ewa Żarczyńska Dodała: Małgorzata Beczyńska

 • MOJEJ MAMIE

  Mojej Mamie ...

  Po długiej przerwie wywołanej pandemią uczniowie klasy III a PdP powrócili do klasowych spotkań z mamami z okazji Ich Święta.

  26 maja 2022r.  kameralnie, w klasie, odbył się program artystyczny, popłynęły wzruszające  prosto z serca, piękne życzenia dla Mam.  Miłym prezentem okazały się własnoręcznie wykonane wazony z makramy  i  pyszne ciasto.

   

    Grażyna Jędraszko Dodała: Małgorzata Beczyńska

 • KWIATEK DLA MAMY

  Dzień przed świętem wszystkich Mam (25.05.2022), klasa IIIb PDP wzięła udział w warsztatach florystycznych. Uczniowie wykonali kompozycje kwiatowe, które będą prezentem z okazji Dnia Mamy.

  Napisała: Joanna Chmielewska   Dodała: Małgorzata Beczyńska

 • VI MIEJSKI KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

  18 maja 2022r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie odbył się VI Miejski Konkurs Pieśni Patriotycznej. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych: SP1, SP2, SP3, SP6, Zespołu Szkól Salezjańskich i naszego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo - Rewalidacyjnych.

  Naszą placówkę reprezentowała Paulina Sawicka z klasy VII a. Paulina zajęła II miejsce w kategorii klas VII-VIII. Uczennica wykonała bardzo lirycznie i nastrojowo pieśń pt.: „Rozkwitały pąki białych róż”. Paulinie bardzo serdecznie gratulujemy!

  Napisała: Anna Grala   Dodała: Małgorzata Beczyńska

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych
  14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
 • 89 646 30 73 - szkoły
  89 646 26 51- internat
  e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Galeria zdjęć