Szkoła Promująca Zdrowie

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

 

Plan finansowy ZPSWR w Ostródzie na rok 2022 rok (dochody i wydatki) - zakup środków żywności .

Link

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.11.2021r.pdf

Informacja z otwarcia ofert. 09.11.2021.

Informacja_z_otwarcia_ofert__09.11.2021.pdf

Informacja o zmianie treści w dwóch załącznikach do SWZ w prowadzonym postępowaniu. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://miniportal.uzp.gov.pl

Informacja z dnia 03.11.2021.pdf

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz 1129 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp. Zakup  i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - rewalidacyjnych w Ostródzie na rok 2022. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania http://miniportal.uzp.gov.pl

Ostróda dnia 29.10.2021r.

 

Plan finansowy Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo -Rewalidacyjnych na 2021 rok (dochody i wydatki) - zakup środków żywności - 360 732,00 zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie cenowe - z dnia 17.12.2020 - Odbiór i wywóz zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z posesji Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczo Rewalidacyjnych w Ostródzie,przy ul.Grunwaldzkiej 14 (szkoła) i ul. Grunwaldzkiej 13 (internat)

Sondaz cenowy.pdf

Zal .nr 1 do sondazu - Opis przedmiotu zamowienia-1.docx

Zal. nr 2 - formularz ofertowy-1.doc

Zalacznik nr 2a do sondazu -formularz kalkulacji ceny ofertowej.docx

Zal. nr 3  do sondazu - Umowa- Projekt.doc

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Zapytanie cenowe.pdf z dnia 20.11.2020r. - Artykuły spożywcze rózne

Zał. nr 1 do zapytania - Opis przedmiotu zamowienia.docx

Zał. nr 2 do zapytania - Formularz ofertowy.doc

Zał. nr 3 do zapytania - projekt umowy.doc

Zał. nr 4g - Pakiet nr 7 Artykuly spożywcze rozne xlsx

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf z dnia 13.11.2020

Informacja z otwarcia ofert 27 październik 2020r

Informacja z otwarcia ofert. pdf

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych do internatu ZPSWR w Ostródzie na 2021r. Ostróda, 15 października 2020r.

Ogloszenie o zamowieniu - Dostawy -1.pdf

SIWZ. pdf

Zał.nr 2 do swiz - Oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.docx

Zał.nr 3- projekt umowy

Zał.nr 1a do 1k do swiz - formularz ofertowy. zip.pdf.

Zał.nr 4a -4k do siwz - Formularze kalkulacji ceny ofertowej.zip.pdf

Plan finansowy na 2020 rok (dochody i wydatki) - Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w prawie  uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2020 rok : zakup środków żywności - 370 732,00 zł brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf z dnia 19.12.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf z dnia 17.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę artykułów spożywczych do internatu ZPSWR w Ostródzie na 2020 r. 09.12.2019r.

Ogloszenie o zamowieniu - Dostawy.pdf

SIWZ.pdf

Zal nr 1b do siwz - Formularz ofertowy

Zal nr 1c do siwz - Formularz ofertowy

Zal nr 4b do siwz - Pakiet nr 2 Mieso wieprzowe i wolowe

Zal nr 4c do siwz - Pakiet nr 3 Wedliny i przetwory mięsne

Zal. nr 2 do swiz -Oswiadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.

Zal nr 3- projekt umowy. pdf

 

Informacja o unieważnieniu postepowania z dnia 09.12.2019r.

Informacja o uniewaznieniu postepowania(1).pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf z dnia 12.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Egz.zamienny zal. nr 2a do siwz - Oswiadczenie w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udz.docx

 Przetarg nieograniczony na  zakup i dostawę artykułów spożywczych do Internatu ZPSWR w Ostródzie na 2020 rok. Ostróda, 2 październik 2019r.

Ogloszenie o zamowienie-1.pdf.

SIWZ.pdf.

Zal.nr 2do swiz-Oswiadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia.docx.

Zal. nr 2a dosiwz -Oswiadczenie a art. 25a ust. 1 ustawy Pzp warunki udzialu - postepowanie jednoetapowe.docx

Zal nr 3- projekt umowy.pdf

Zal nr 1a do siwz-Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1b do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1c do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1d do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1e do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1f do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1g do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1h do siwz-Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1i do siwz - Formularz ofertowy-1.doc

Zal nr 1j do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 1k do siwz - Formularz ofertowy.doc

Zal nr 4a do siwz - Pakiet nr 1 Pieczywo.xlsx

Zal nr 4b do siwz - Pakiet nr 2 Mieso wieprzowe i wolowe.xlsx

Zal nr 4c do siwz - Pakiet nr 3 Wedliny i przetwory miesne-1.xlsx

Zal nr 4d do siwz - Pakiet nr 4 Produkty mleczarskie.xlsx

Zal nr 4e do siwz - Pakiet nr 5 Ryby przetworzone i konserwowane.xlsx

Zal nr 4f do siwz - Pakiet nr 6 Mrozonki warzyw i owocow.xlsx

Zal nr 4g do siwz - Pakiet nr 7 Artykuly spozywcze rozne.xlsx

Zal nr 4h do siwz - Pakiet nr 8 Warzywa i owoce.xlsx

Zal nr 4i do siwz - Pakiet nr 9 Jaja kurze.xlsx

Zal nr 4j do siwz - Pakiet nr 10_Ziemniaki.xlsx

Zal nr 4k do siwz - Pakiet nr 11 Drob i podroby.xlsx

 

Plan finansowy na 2019 rok ( dochody i wydatki) - Uchwała Nr III/16/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2018.

w sprawie  uchwalenia  budżetu Powiatu Ostródzkiego na 2019 rok : zakup środków żywności - 338 543,00 zł brutto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych
    14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
  • 89 646 30 73 - szkoły
    89 646 26 51- internat
    e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Galeria zdjęć